Cart
Custom content

This is custom content

Jeśli zamówiony produkt okaże się wadliwy lub uszkodzony, prosimy o zgłoszenie reklamacji.

Zgłoszenia można wysyłać drogą mailową na adres info@oxim.com.

W wiadomości prosimy o podanie numeru zamówienia oraz model wadliwego produktu.

Wysłanie zgłoszenia drogą mailową może przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji.

Reklamacja zostanie rozpatrzona maksymalnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.